Biển số xe 20A - 686.88 được đấu giá 560 triệu đồng

TNĐT 10:34, 22/09/2023

Tiếp sau biển số 20A - 688.88 đã được đấu giá thành công, sáng 22-9, một biển số khác của Thái Nguyên được đấu giá trong đợt này là 20A - 686.88.

Biển số xe ô tô 20A - 686.88 được đấu giá thành công ở mức 560 triệu đồng. 

Theo đó, biển số xe ô tô 20A - 686.88 được đấu giá trong khung giờ từ 8 đến 9 giờ sáng 22-9. Kết quả, biển số này được đấu giá thành công ở mức 560 triệu đồng. 

Như vậy, 2 biển số xe đẹp của Thái Nguyên được đấu giá thành công trong đợt này với tổng số tiền 1,76 tỷ đồng (trước đó, biển số 20A - 688.88 đã được đấu giá thành công với mức giá 1,2 tỷ đồng).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá.

Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.

Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ sẽ cấp Hóa đơn Điện tử Bán Tài sản Công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe.