Đầu tư gần 40 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường liên xã

Duong Hưng 14:57, 03/11/2023

Nhằm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, UBND huyện Định Hóa vừa phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Bảo Cường - Đồng Thịnh - Định Biên, với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng (từ nguồn vốn được tỉnh phân cấp, ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác). 


Tuyến đường liên xã Bảo Cường - Đồng Thịnh - Định Biên được đổ nhựa từ năm 2009, đến nay đã có nhiều đoạn bị xuống cấp, nhỏ hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Tuyến đường liên xã Bảo Cường - Đồng Thịnh - Định Biên được đổ nhựa từ năm 2009, đến nay đã có nhiều đoạn bị xuống cấp, nhỏ hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo thiết kế, đoạn tuyến được cải tạo, nâng cấp có tổng chiều dài gần 7km (gồm tuyến chính dài hơn 6,1km, tuyến nhánh dài gần 750m), chiều rộng nền đường 6m, chiều rộng mặt đường 4m, lề đường mỗi bên rộng 1m, mặt đường được đổ bê tông dày 20cm. Trên đoạn tuyến, tại những khu vực đông dân cư sẽ được xây dựng rãnh dọc thoát nước (đậy tấm đan). Công trình đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp VI; thời gian thực hiện từ cuối năm 2023 đến năm 2025.

Do Dự án không có chi phí bồi thường thu hồi đất nên các cơ quan chức năng của huyện Định Hóa và các xã đang tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hiến đất làm đường.