Định Hóa: Huy động trên 636 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn

Tùng Lâm 15:06, 26/03/2024

Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Định Hóa xây dựng, cứng hóa được trên 76km đường giao thông nông thôn, trong đó có 50km đường liên xã, còn lại là đường trục xóm, liên xóm, nội đồng.

Những năm qua, xã Tân Dương (Định Hóa) tích cực cứng hóa đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân.
Những năm qua, xã Tân Dương (Định Hóa) tích cực cứng hóa đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân.

Với một huyện miền núi, đời sống người dân còn không ít khó khăn như Định Hóa, việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn luôn được ưu tiên hàng đầu. Trong 10 năm trở lại đây, huyện tập trung huy động được trên 636 tỷ đồng để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hơn 813km đường giao thông, đảm bảo cho các phương tiện đi lại thuận tiện. Toàn huyện hiện có 813,3/912,4 km đường được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ hơn 89,1%.

Hiện nay, 22/22 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hệ thống giao thông của các địa phương này hầu hết đã được cứng hóa và đang tiếp tục được mở rộng mặt đường từ 3m lên 4m hoặc 6m khi thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.