Đưa nội dung giáo dục về giao thông, văn hóa giao thông vào trường học

Hoài Anh 12:47, 03/03/2023

Sáng 3-3, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên phối hợp tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 - 2025.

 

Chương trình phối hợp có những nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về TTATGT cho học sinh, sinh viên (HSSV); xây dựng, hình thành thói quen tham giao thông an toàn và văn hóa giao thông cho học sinh các cấp; trường học phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn, hội, đội trong việc giữ gìn trật tự ATGT, đẩy mạnh các cuộc vận động và triển khai mô hình ATGT trên toàn tỉnh; tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chương trình, tài liệu giảng dạy và đưa nội dung giáo dục pháp luật về TTATGT và văn hóa khi tham gia giao thông vào chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp, lồng ghép vào nội dung một số môn học, hoạt động giáo dục từ cấp mầm non đến trung học phổ thông và đại học; tăng thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế.

Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên trong trao đổi thông tin, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho HSSV trong các cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT; góp phần ngăn chặn, hạn chế và làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến HSSV.