Bàn giao mô hình học cụ an toàn giao thông cho 5 trường mầm non

Quang Huấn (Ban ATGT tỉnh) 16:25, 26/09/2023

Nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh bậc học mầm non, Ban ATGT tỉnh vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phát tài liệu và bàn giao, hướng dẫn cách sử dụng bộ mô hình học cụ ATGT cho 5 trường mầm non.

Đại diện Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo bàn giao bộ mô hình học cụ ATGT và tài liệu sách Giáo dục kiến thức kỹ năng ATGT cho học sinh mầm non cho các nhà trường.
Đại diện Ban ATGT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao bộ mô hình học cụ ATGT và tài liệu giáo dục về ATGT cho các trường mầm non.

5 trường được tiếp nhận bộ mô hình học cụ đèn tín hiệu giao thông tự động tuyên truyền ATGT gồm: Mầm non Hồng Tiến (TP. Phổ Yên), Mầm non Bách Quang (TP. Sông Công), Mầm non Liên Cơ (TP. Thái Nguyên), Mầm non Kha Sơn (Phú Bình) và Mầm non Tức Tranh (Phú Lương).

Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh cũng cấp 2.000 cuốn tài liệu hướng dẫn giáo dục ATGT cho trên 200 trường mầm non trong toàn tỉnh.

Các tài liệu tuyên truyền và bộ mô hình học cụ ATGT gồm: Bộ đèn tín hiệu giao thông tự động (cụm đèn tín hiệu giao thông, hộp điều khiển tự động, hệ thống cột, biển báo hiệu giao thông, thảm dành cho người đi bộ, bộ trang phục Cảnh sát giao thông, dụng cụ điều hành giao thông…); sách giáo dục kiến thức kỹ năng ATGT cho học sinh mầm non. Mỗi bộ mô hình học cụ trị giá 20 triệu đồng.

Thông qua hoạt động này nhằm hỗ trợ cho các trường về trang thiết bị, mô hình học cụ trực quan để nâng cao chất lượng dạy và học về ATGT; nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành các quy định về ATGT, chủ động phòng tránh tai nạn giao thông xảy ra cho học sinh. Đồng thời, xây dựng văn hóa giao thông cho các em học sinh ngay từ bậc học mầm non...