Tập huấn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

Thu Nga 14:54, 27/04/2023

Ngày 27-4, tại trụ sở UBND huyện Đại Từ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn về truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông nghiệp (ảnh). Tham dự có hơn 200 cán bộ, công chức các cơ quan liên quan của các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai; các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2023.

 

Các học viên đã được phổ biến một số nội dung: Quy định của pháp luật về mã hàng hoá và mã số, mã vạch; quy định của pháp luật và hệ thống tiêu chuẩn Quốc gia về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông nghiệp; ghi nhãn hàng hoá cho lương thực, thực phẩm, đo lường khối lượng hàng hoá đóng gói sẵn...

Thông qua chương trình tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã có những định hướng phù hợp trong việc áp dụng truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng hoá do đơn vị mình sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, giúp các đơn vị nâng cao ý thức trong sản xuất hàng hóa, truy xuất nguồn gốc; giúp các bên minh bạch thông tin về sản phẩm hàng hóa, chống gian lận thương mại và giúp truy cập thông tin nhanh chóng, chính xác hơn.