Khởi động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII

Sơn Lâm 18:32, 04/07/2023

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII (năm 2023-2024), Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hội thành viên tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Hội thi; đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đề tài, giải pháp đáp ứng các tiêu chí của Thể lệ tham gia Hội thi.

Thời gian qua, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên luôn tích cực hưởng ứng phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong ảnh, hoạt động sản xuất tại Nhà Máy Luyện Thép Lưu Xá ( thuộc Công ty C.P Gang thép Thái Nguyên).
Thời gian qua, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên luôn tích cực hưởng ứng phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong ảnh: Sản xuất thép tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá. 

Theo đó, các lĩnh vực dự thi gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo.

Về các tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi: Có tính mới, tính sáng tạo; có khả năng áp dụng (sử dụng) rộng rãi trong điều kiện kinh tế, kỹ thuật ở Thái Nguyên; giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc thử nghiệm (sản xuất thử) và được chứng minh là có khả năng áp dụng có hiệu quả tại Thái Nguyên; mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao so với giải pháp tương tự đã biết trước đó; không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội…

Thể lệ Hội thi được đăng tải trên Website: vustatn.vn; thời hạn nhận hồ sơ dự thi từ ngày 15/6/2023 đến 30/8/2024. Dự kiến, Ban Tổ chức Hội thi sẽ tổ chức trao giải trong tháng 11-2024; cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên được tổ chức 2 năm một lần. Đây là hội thi có uy tín, nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và thực hiện công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước...