Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng 

Thu Hà 12:06, 16/11/2023

Sáng 16-11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) tổ chức khai mạc Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

Các thành viên tham gia buổi diễn tập.
Các thành viên tham gia buổi diễn tập.

Những đơn vị tham gia diễn tập được chia thành các đội Tấn công và đội Phòng thủ. Đội Tấn công đến từ VNCERT/CC; đội Phòng thủ bao gồm các thành viên của Đội ứng cứu và xử lý sự cố an ninh mạng trên địa bàn tỉnh, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số, vận hành hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị.

Hai đội sử dụng các kỹ năng, công cụ, biện pháp được phép để thực hiện tấn công và phòng thủ như trong thực tế, nhằm tìm ra những điểm yếu của hệ thống, của các giải pháp công nghệ hoặc khiếm khuyết của các quy trình, kỹ năng phòng chống, xử lý sự cố… Qua đó nâng cao vai trò sẵn sàng ứng cứu và xử lý sự cố an toàn thông tin mạng cũng như hiệu quả hoạt động của Đội ứng cứu và xử lý sự cố an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm an toàn dữ liệu và hạn chế rủi ro cho hệ thống diễn tập, Ban Tổ chức cùng các đội đã cam kết bảo mật thông tin liên quan đến diễn tập, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trong quá trình diễn tập. 

Đợt diễn tập được thực hiện trong hai ngày 16 và 17-11.