Điềm Mặc hỗ trợ gia đình chính sách phát triển kinh tế

09:15, 08/05/2009

Ông Ma Duy B, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Điềm Mặc cho chúng tôi biết: Hiện cả xã có 10 hộ ảnh hưởng chất độc da cam và gia đình chính sách gặp nhiều khó khăn về đời sống kinh tế.

Năm 2007, được sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ cấp trên các hộ đã được hỗ trợ vay vốn nhân đạo từ 3 đến 5 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi gia súc phát triển kinh tế gia đình. Đến nay một số hộ đã có kết quả tốt, điển hình như hộ ông Hoàng Văn Chương ở xóm 4 Đồng Lá vay 3 triệu đồng, nuôi được 7 con dê; ông Mông Chí Lệnh ở xóm Đồng Vinh 2 vay 3 triệu nuôi bò sinh sản; hộ ông Nguyễn Ngọc Việt ở xóm 1 Song Thái vay 3 triệu đồng đầu tư trồng chè cho năng suất cao…

 

Với Số tiền luân chuyển trong xã là 30 triệu đồng đã góp phần giúp các hộ  bị ảnh hưởng chất độc da cam, hộ đối tượng chính sách vay để đầu tư cho sản xuất có hiệu quả. Hội Chữ thập đỏ xã luôn quan tâm giám sát và hướng dẫn các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, các hộ đều có thu nhập và trả được vốn đúng kỳ hạn.