Đoàn kết vượt khó

N.T 14:41, 31/01/2023

Là doanh nghiệp sở hữu 100% vốn Nhà nước, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên có chức năng kinh doanh, phát hành các loại hình xổ số kiến thiết, vui chơi có thưởng, như: Xổ số truyền thống (xổ số miền Bắc); xổ số lô tô 2, 3,4 số; xổ số lô tô cặp 2,3,4 cặp số; xổ số bóc; xổ số cào... 

Với đặc thù là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoạt động kinh doanh xổ số chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong thời gian qua, Công ty tăng cường công tác quản lý, bảo đảm hoạt động kinh doanh phát triển đúng các quy định hiện hành. 

Tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Công ty.
Tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thái Nguyên với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Công ty.

Năm 2022, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng lớn do dịch COVID-19 và tình hình phức tạp của nạn lô đề bất hợp pháp. Đứng trước khó khăn đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm động viên các cán bộ, nhân viên, người lao động đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh tổ chức; chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. 

Đồng thời, Công ty đề ra các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm kinh doanh ổn định, chủ động triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát hành xổ số kiến thiết; nâng cao hiệu quả công tác thị trường; duy trì sự hợp tác, gắn bó của hơn 200 đại lý với Công ty… Nhờ đó, doanh thu năm 2022 của Công ty đạt 39,4 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 7,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2023, Công ty phấn đấu đạt mức tăng trưởng 7% so với năm 2022. Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp nhằm tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, như: Đẩy mạnh phát hành loại hình xổ số kiến thiết truyền thống, ưu tiên phát triển lô tô và xổ số biết kết quả ngay; tập trung nghiên cứu, phát triển thị trường; đổi mới phương pháp quản lý đại lý; làm tốt công tác kiểm tra và rà soát tình hình tiêu thụ vé xổ số kiến thiết tại các khu vực để điều chỉnh lượng vé phát hành cho phù hợp...

Cùng với đó, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn chặn kịp thời tệ nạn số đề; xây dựng và tổ chức có hiệu quả các quy chế, quy định quản lý, điều hành của Công ty cho phù hợp với cơ chế, chính sách đặc thù của ngành; tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới đại lý theo hướng chuyên nghiệp…

Đồng thời, Công ty tiếp tục quan tâm ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động; trang bị hệ thống thông tin đồng bộ; triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ phần mềm rút thưởng xổ số lô tô, lô tô cặp trên hệ thống toàn Công ty... Từ đó phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng phát triển.