Phấn đấu trồng mới, trồng lại 415ha chè

Lương Hạnh 19:21, 30/01/2023

Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch trồng mới, trồng lại 415ha chè, tương đương năm 2022; phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 262.000 tấn.

Thành viên Hợp tác xã Chè la Bằng (Đại Từ) sản xuất chè theo hướng hữu cơ.
Thành viên HTX chè La Bằng (Đại Từ) sản xuất chè theo hướng hữu cơ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, hiện nay, tại các vườn ươm trong tỉnh, bà con đang tiến hành giâm cành, với các giống chè chủ yếu gồm: LDP1, Long Vân, Phúc Tiên…, dự kiến cung cấp ra thị trường trên 26 triệu hom chè giống.

Cùng với việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng chè, ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con từng bước chuyển dần sang sản xuất chè theo hướng hữu cơ, an toàn để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 22.200ha chè, trong đó diện tích chè được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP là trên 4.300ha, diện tích chè được công nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ là 65ha.

Năm 2023, tỉnh phấn đấu nâng tổng diện tích chè sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ được cấp chứng nhận trên địa bàn tỉnh đạt 4.500ha trở lên.


Từ khóa:

chè

sản phẩm chè