Phú Lương: Phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2024

Dương Hưng 16:15, 10/02/2023

Ngày 10-2, tại xã Tức Tranh, UBND huyện Phú Lương tổ chức chương trình phát động thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai nền tảng địa chỉ số xã nông thôn mới thông minh” năm 2023. 

Đến dự có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh; đại diện các xã, xóm trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Xuân Trường thăm gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của xã Tức Tranh trong khuôn khổ chương trình.
Đồng chí Đặng Xuân Trường thăm gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của xã Tức Tranh trong khuôn khổ chương trình.

Trong chương trình, lãnh đạo huyện Phú Lương đã báo cáo khái quát những thành tựu đạt được trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện thời gian qua. 

Theo đó, sau 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư xây dựng; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mạnh theo hướng tăng năng suất, chất lượng; thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/năm. Đến hết năm 2022, trên địa bàn huyện có 12/13 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt NTM nâng cao và 1 xã đạt NTM kiểu mẫu... 

Để có được kết quả trên, huyện đã huy động được gần 170 tỷ đồng đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng NTM, trong đó có hơn 12 tỷ đồng đóng góp của nhân dân. Ngoài ra, bà con cũng đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để tu sửa các công trình, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Lãnh đạo huyện Phú Lương tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo huyện Phú Lương tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Giai đoạn 2022-2025, huyện đề ra nhiều mục tiêu, như: Có 13/13 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu; có thêm 34 xóm đạt NTM kiểu mẫu, phấn đấu đạt huyện NTM trong năm 2024.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, huyện đề ra 5 giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, liên tục, đồng bộ và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và người dân hiểu rõ; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nông dân…

Lãnh đạo huyện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong huyện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Trong dịp này, UBND huyện Phú Lương đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện thời gian qua.