Nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành HTX mới thành lập

Thanh Phong 18:56, 01/08/2023

Trong 4 ngày (từ 1-4/8), Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành HTX năm 2023 cho trên 50 người là thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, thành viên các HTX mới thành lập trên địa bàn tỉnh.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.
Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại đây, các học viên được tìm hiểu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật HTX năm 2023; một số kiến thức cơ bản về kinh doanh, thị trường, về lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh; các quy luật thị trường; những nội dung quản lý, điều hành HTX (marketing, sản xuất, nhân sự, tài chính); cách quản trị nhân sự (tổ chức bộ máy, phân công lao động và trách nhiệm, kỹ năng quản lý, điều hành HTX).

Các học viên cũng sẽ thảo luận, thực hành lập kế hoạch về nhân sự; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh theo mô hình kinh doanh CANVAS; đi tham quan thực tế tại một số HTX tiêu biểu ở tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua lớp tập huấn nhằm củng cố, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, HTX mới thành lập. Đồng thời, nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành cho đội ngũ lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của HTX.