Bổ sung gần 49 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách

Thu Hằng 13:11, 18/09/2023

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên vừa được NHCSXH Việt Nam cấp bổ sung nguồn vốn lần thứ 3 năm 2023, với số tiền 48,8 tỷ đồng, để thực hiện 5 chương trình.

Sau khi được điều chỉnh bổ sung nguồn vốn, Phòng Giao dịch NHCSXH các địa phương đã triển khai việc cho vay đến các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện. Trong ảnh: Giao dịch tại xã Khe Mo (Đồng Hỷ).
Sau khi được điều chỉnh bổ sung nguồn vốn, NHCSXH các địa phương đã triển khai việc cho vay đến đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện. Trong ảnh: Giao dịch tại xã Khe Mo (Đồng Hỷ).

Theo đó, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được bổ sung vốn nhiều nhất, với 24 tỷ đồng; tiếp đến là cho vay hộ sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn 14 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 9,6 tỷ đồng; hộ nghèo 2 tỷ đồng; thương nhân hoạt động thương mại ở vùng khó khăn 600 triệu đồng.

Ngoài ra, NHCSXH cũng điều chỉnh giảm 1,4 tỷ đồng nguồn vốn chương trình học sinh, sinh viên do nhu cầu vay tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh giảm.

Căn cứ Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023, trên cơ sở tham mưu của NHCSXH Chi nhánh Thái Nguyên, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh đã phân bổ nguồn vốn đối với phòng giao dịch các huyện, thành phố. Cụ thể: Phú Bình 13 tỷ đồng; Đồng Hỷ 11 tỷ đồng; Định Hóa 10,7 tỷ đồng; Phú Lương 4,5 tỷ đồng; Võ Nhai 4,2 tỷ đồng; Đại Từ 4 tỷ đồng và TP. Phổ Yên 2,1 tỷ đồng.

Hai địa phương điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đối với chương trình học sinh, sinh viên là huyện Định Hóa và TP. Thái Nguyên, mỗi địa phương giảm 700 triệu đồng.

Như vậy, tính đến ngày 18/9/2023, tổng nguồn vốn NHCSXH tỉnh quản lý là 4.362 tỷ đồng, tăng 205 tỷ đồng (tương ứng tăng 4,94%) so với cuối năm 2022.