Nhà máy Luyện thép Lưu Xá: Sản lượng phôi thép đạt 98% kế hoạch năm

X.H 17:23, 17/09/2023

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật, công nghệ, chủ động nguồn nguyên, nhiên liệu và linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành, từ đầu năm đến nay, Nhà máy Luyện thép Lưu Xá (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu sản lượng phôi thép được giao.

Từ đầu năm đến nay, Nhà máy luôn bảo đảm lượng phôi thép phục vụ các nhà máy cán thép của Công ty.
Từ đầu năm đến nay, Nhà máy luôn bảo đảm lượng phôi thép phục vụ các nhà máy cán thép của Công ty.

Tính đến hết tháng 8-2023, Nhà máy đã sản xuất trên 196 nghìn tấn phôi thép, đạt 98% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 513 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt trên 2.511 tỷ đồng; đảm bảo việc làm cho trên 500 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 7 triệu/người/tháng; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt định mức Công ty giao; sản xuất đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Trong những tháng cuối năm, Nhà máy Luyện thép Lưu Xá tiếp tục bám sát kế hoạch sản xuất của Công ty, chủ động nguồn vật tư, nguyên liệu đầu vào, sẵn sàng đẩy tối đa công suất của hệ thống dây chuyền, thiết bị khi thị trường thép tiêu thụ thuận lợi... Đồng thời thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí trong sản xuất, duy trì việc làm ổn định cho người lao động.