Mùa vàng vùng cao

Hoàng Hưng 16:43, 24/10/2023

Năm 2023, huyện vùng cao Võ Nhai gieo cấy được gần 5.000ha lúa hai vụ, đạt 104% kế hoạch. Trong đó, riêng vụ mùa gieo cấy được gần 3.260ha, với gần 500ha lúa lai (chiếm 15% diện tích). Dự ước cả năm, Võ Nhai thu hoạch được gần 27 nghìn tấn thóc, với năng suất lúa bình quân đạt trên 5,4 tấn/ha.

Tính đến thời điểm này, toàn huyện Võ Nhai mới thu hái đạt khoảng 25% diện tích gieo cấy. Vụ mùa năm nay, sản lượng thóc của huyện ước đạt 17,3 nghìn tấn.
Đến thời điểm này, toàn huyện Võ Nhai thu hoạch được khoảng 30% diện tích lúa mùa. Vụ mùa năm nay, sản lượng thóc của huyện ước đạt 17,3 nghìn tấn.
Xã Dân Tiến có diện tích gieo trồng không lớn với khoảng 190ha/năm, nhưng là địa phương sản xuất gạo Bao Thai đặc sản nổi tiếng của huyện. Trong ảnh: Anh Đinh Văn Chiến, nông dân xóm Phương Bá, vận chuyển thóc Bao Thai đặc sản đóng bao từ chân ruộng về nhà.
Xã Dân Tiến có diện tích gieo cấy lúa không lớn, với khoảng 190ha/năm, nhưng là địa phương sản xuất gạo Bao Thai đặc sản nổi tiếng của huyện. Trong ảnh: Gia đình ông Đinh Văn Chiến, xóm Phương Bá, vận chuyển thóc Bao Thai đặc sản đóng bao từ ruộng về nhà.
Một số khu vực ở Võ Nhai thiếu lao động nông nghiệp, các hộ nông dân cho thuê ruộng cấy với phí thuê được tính bằng 30% sản lượng. Trong ảnh: Người dân tộc Mông khu Lân Chiêu, xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, thu hoạch lúa trên diện tích thuê ruộng của người dân trong xóm.
Một số khu vực ở huyện Võ Nhai thiếu lao động nông nghiệp, các hộ nông dân cho thuê ruộng cấy với phí thuê được tính bằng 30% sản lượng. Trong ảnh: Bà con dân tộc Mông ở khu Lân Chiêu, xóm La Mạ, xã Lâu Thượng, thu hoạch lúa trên ruộng thuê cấy của người dân trong xóm.
Tại một khu ruộng thụt thuộc xóm Vang, xã Liên Minh, máy gặt đập liên hoàn không thể di chuyển đến, nông dân buộc phải thu hoạch thủ công sau đó tuốt lúa tại ruộng bằng máy. Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Xuyên đập lúa trước khi đóng bao đem về nhà phơi.
Tại một khu ruộng thụt ở xóm Vang, xã Liên Minh, máy gặt đập liên hoàn không thể di chuyển đến, nông dân buộc phải thu hoạch thủ công, sau đó tuốt lúa tại ruộng bằng máy. Trong ảnh: Gia đình anh Nguyễn Văn Xuyên tuốt lúa để đem về nhà phơi.
Gia đình bà Triệu Thị Đoan (ở xóm Na Hấu, xã Vũ Chấn) có khoảng 4 sào lúa vụ mùa. Do chân ruộng ở trên cao, diện tích nhỏ không thể thuê máy gặt đập liên hoàn nên phải gặt bằng tay.
Gia đình bà Triệu Thị Đoan, ở xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường, có khoảng 4 sào lúa mùa. Do chân ruộng ở trên cao, diện tích nhỏ không thuê được máy gặt đập liên hoàn nên phải gặt bằng tay.
Anh Triệu Văn Thắng, 37 tuổi, ở xóm Na Hấu, dùng rơm tươi sau gặt để làm thức ăn nuôi 5 con trâu theo hình thức nuôi vỗ béo.
Anh Triệu Văn Thắng, 37 tuổi, ở xóm Na Hấu, xã Nghinh Tường, dùng rơm tươi sau gặt làm thức ăn nuôi 5 con trâu theo hình thức nuôi vỗ béo.
Bà Nguyễn Thị Tình (83 tuổi, ở xóm Nhâu, xã Liên Minh) phơi thóc mới gặt.
Bà Nguyễn Thị Tình (83 tuổi, ở xóm Nhâu, xã Liên Minh) phơi thóc mới gặt.
Mùa lúa chín làm cho phong cảnh vùng cao đẹp hơn. Trong ảnh: Một nếp nhà sàn truyền thống của người Tày ở xã Sảng Mộc.
Mùa lúa chín làm cho phong cảnh vùng cao đẹp hơn. Trong ảnh: Một nếp nhà sàn truyền thống của người Tày ở xã Sảng Mộc.

Máy gặt đập liên hoàn tạo hình độc đáo trên cánh đồng.