TP. Phổ Yên: Phấn đấu sản lượng thủy sản đạt trên 2.100 tấn

Trịnh Phương 15:01, 22/03/2024

Năm 2024, TP. Phổ Yên phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đạt trên 2.100 tấn (tăng gần 100 tấn so với năm 2023). Để đạt mục tiêu này, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng triệt để các loại hình mặt nước như: ao gia đình, hồ chứa thủy lợi… để nuôi thủy sản.

Cùng với thả cá, người dân tổ dân phố Núi 2, phường Nam Tiến (TP. Phổ Yên), đưa ba ba vào nuôi để nâng cao thu nhập.
Cùng với thả cá, người dân tổ dân phố Núi 2, phường Nam Tiến (TP. Phổ Yên), đưa ba ba vào nuôi để nâng cao thu nhập.

Với khoảng 270ha mặt nước phát triển thủy sản, người dân các xã, phường trên địa bàn đã tích cực đưa một số giống vật nuôi cho năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất như: cá rô phi đơn tính, chép lai, trắm đen, ba ba…Trong đó, cá rô phi đơn tính được nhân dân nuôi thả với số lượng ngày càng tăng, với trên 50ha.

Trước đó, cơ quan chuyên môn của TP. Phổ Yên đã phối hợp triển khai một số mô hình trình diễn thâm canh nuôi cá tổng hợp (cá trắm, cá trôi, cá chép…) quy mô 1ha, tại các xã, phường: Đồng Tiến, Đông Cao, Tân Hương, Tiên Phong, Đắc Sơn, Vạn Phái; mô hình nuôi cá kết hợp sản xuất lúa với diện tích 2,5ha ở phường Tân Hương, Trung Thành…