Mỏ than Bá Sơn: Cơ bản hoàn thành Đề án đóng cửa mỏ

Dương Hưng 15:51, 16/05/2024

Sau gần 3 năm triển khai Đề án đóng cửa Mỏ than Bá Sơn, Công ty CP Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên (chủ Mỏ than Bá Sơn) đã tích cực triển khai việc hoàn thổ, đổ nắp bê tông đậy 8 giếng khai thác than, quây rào chắn moong khai thác tại xã Cổ Lũng (Phú Lương) và xã Sơn Cẩm (TP. Thái Nguyên).

Khu vực mong khai thác đã được đóng cọc, chăng dây thép gai.
Khu vực mong khai thác đã được đóng cọc, chăng dây thép gai.

Đơn vị cũng tiến hành san gạt các địa điểm trũng, thấp để tiến hành trồng cây. Khu vực moong khai thác đã được hoàn thổ, đóng cọc và chăng dây thép gai.

Theo đại diện Công ty CP Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên, đến thời điểm này, đơn vị cơ bản hoàn thành Đề án đóng cửa mỏ theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án đóng cửa Mỏ than Bá Sơn tại xã Cổ Lũng (Phú Lương) và xã Sơn Cẩm (TP. Thái Nguyên), thời hạn đóng cửa mỏ là 3 năm. Hiện nay, đơn vị đang tiến hành thực hiện các thủ tục để trình cơ quan chức năng xem xét việc hoàn thành Đề án đóng cửa mỏ.