Thái Nguyên: Thu hút các doanh nghiệp trong nước đến đầu tư

Thúy Hằng 09:47, 14/05/2024

Cùng với đẩy mạnh thu hút các dự án FDI, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung cải cách các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư trong nước ngoài ngân sách. Trong tháng 4-2024, tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 1 dự án với tổng số vốn 788,7 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khảo sát hiện trường tại huyện Phú Bình để triển khai Dự án TBA 220kV Phú Bình 2 và đường dây 220kV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên - Bắc Giang.
Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khảo sát hiện trường tại huyện Phú Bình để triển khai Dự án TBA 220kV Phú Bình 2 và đường dây 220kV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên - Bắc Giang.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 5 dự án, với tổng số vốn 1.858 tỷ đồng; cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 6 dự án, với tổng số vốn 3.489 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án, với số vốn 3.985,5 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn cho 1 dự án, với số vốn 0,5 tỷ đồng.

Trong đó có những dự án quan trọng với tổng mức đầu tư lớn, như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2, với diện tích trên 296ha, tổng mức đầu tư 3.985,5 tỷ đồng; Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Bình 2 và đường dây 220kV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên - Bắc Giang với tổng mức đầu tư 620 tỷ đồng; Nhà máy may Thagaco Smart Green Định Hóa với tổng số vốn 788,7 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, tổng số dự án ngoài ngân sách sử dụng vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực là 885 dự án, với số vốn đăng ký 184.938 tỷ đồng.