TP. Sông Công: Thêm 4 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp

Minh Phương 09:30, 10/06/2024

Từ đầu năm đến nay, TP. Sông Công có 4 dự án mới đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, với tổng số vốn đăng ký 2,94 triệu USD và trên 4.019 tỷ đồng. Các dự án gồm: Nhà máy sản xuất vật liệu mới PCY Thái Nguyên (2,5 triệu USD); Công ty TNHH Wooin Tech Việt Nam (0,44 triệu USD); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 (3.985 tỷ đồng); Dự án đầu tư trạm trộn bê tông Asphalt (trên 34,4 tỷ đồng).

hộ dân tại xã Bá Xuyên có đất thuộc phạm vi Dự án Khu công nghiệp Sông Công 2
hộ dân tại xã Bá Xuyên có đất thuộc phạm vi Dự án Khu công nghiệp Sông Công 2

Trong số 4 dự án mới vào đầu tư thì Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2, đủ điều kiện khởi công vào tháng 10 năm nay theo kế hoạch. Thành phố đang gấp rút tiến hành việc hoàn thiện bản đồ địa chính (trích lục - chỉnh lý); ban hành thông báo thu hồi đất; tổ chức hội nghị triển khai phạm vi, nội dung thực hiện dự án; tuyên truyền, phổ biến quy định về bồi thường, hỗ trợ; tiến hành thống kê, kê khai diện tích đất, tài sản gắn liền của các hộ; xác định giá đất bồi thường; lập phương án và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân...

Trên địa bàn TP. Sông Công hiện có 2 khu công nghiệp tập trung và 4 cụm công nghiệp. Để phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, thời gian qua, thành phố đã chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư để tập trung tháo gỡ và hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư...