Khách sạn Thái Nguyên: Dừng đầu tư lớn để thoái hết vốn Nhà nước

Nhóm P.V Nội chính 17:31, 18/11/2022

Từ khi chuyển chủ sở hữu từ UBND tỉnh Thái Nguyên sang Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Khách sạn Thái Nguyên đã có lộ trình đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn 4 sao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên việc đầu tư nâng cấp đến nay chưa thực hiện được theo kế hoạch ban đầu. Cùng với đó là cơ chế chính sách thay đổi nên chủ sở hữu đã dừng việc đầu tư lớn, dài hạn vào Khách sạn Thái Nguyên, thực hiện các bước, thủ tục để thoái hết phần vốn Nhà nước trước năm 2025.

Các khu đất “vàng” gần Khách sạn Thái Nguyên đã, đang được các nhà đầu tư khai thác hiệu quả.
Các khu đất “vàng” gần Khách sạn Thái Nguyên đã, đang được các nhà đầu tư khai thác hiệu quả.

Từ khi tiếp nhận và trở thành chủ sở hữu Khách sạn Thái Nguyên, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã đầu tư trên 40 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các công trình.

Nhiều hạng mục của Khách sạn Thái Nguyên đã được Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP sửa chữa, nâng cấp để phục vụ kinh doanh, như: Hệ thống phòng nghỉ, phòng họp, phòng ăn lớn và một số hạng mục khác. Trong chiến lược kinh doanh, đơn vị này cam kết với UBND tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan có thẩm quyền sẽ đầu tư thêm 200 tỷ đồng để xây dựng một tòa nhà cao tầng, nâng cấp toàn bộ sân vườn, các hàng mục khác để đạt tiêu chuẩn khách sạn 4 sao…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Dự án nâng cấp Khách sạn Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn 4 sao của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP buộc phải thay đổi khi Nhà nước có chủ trương thoái vốn ở một số lĩnh vực.

Ngay đơn vị chủ quản của Khách sạn Thái Nguyên cũng đã thực hiện cổ phần hóa để từng bước thoái phần vốn Nhà nước, Hội đồng Quản trị có thêm thành viên độc lập. Do vậy, thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Khách sạn Thái Nguyên đã được chủ sở hữu triển khai từ trước năm 2020, nhưng vì cơ quan chức năng yêu cầu phải tính đúng, tỉnh đủ giá trị tài sản nên việc này kéo dài đến nay vẫn chưa xong…

Các văn bản của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP gửi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các bộ, ngành, Ban Đổi mới và Phát triển DNNN Trung ương đều thể hiện rõ quyết tâm thoái vốn Nhà nước tại Khách sạn Thái Nguyên theo lộ trình Chính phủ đề ra.

Ông Trịnh Hồng Ngân, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị đã, đang triển khai thực hiện các thủ tục hành chính, quy trình, yêu cầu về thoái vốn tại Khách sạn Thái Nguyên. Trong đó, Tổng Công ty yêu cầu các đơn vị, bộ phận liên quan thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Quá trình này sẽ được đơn vị thực hiện đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, trục lợi chính sách, thất thoát tài sản, ngân sách; không gây khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân liên quan…

Trong quá trình thoái phần vốn Nhà nước, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP vẫn bố trí kinh phí và trực tiếp quản lý, điều hành để Khách sạn Thái Nguyên duy trì hoạt động kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Việc thoái hết phần vốn Nhà nước sẽ góp phần cắt giảm đầu mối, biên chế và tạo ra nhiều cơ hội cho Khách sạn Thái Nguyên chủ động, linh hoạt, tận dụng thời cơ để phát triển đúng tầm. Khi có nhà đầu tư đủ tiềm lực tham gia xây dựng, vận hành, khai thác, Khách sạn Thái Nguyên sẽ phát huy được giá trị toàn diện.