Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP: Doanh thu đạt 5.030 tỷ đồng

Dương Văn 18:16, 11/01/2024

Đây là một trong những thành tích nổi bật được lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) thông tin tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024, tổ chức ngày 11-1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Sản phẩm than giữ vị trí quan trọng đối với Tổng Công ty.
Sản phẩm than giữ vị trí quan trọng đối với Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV.

Năm 2023, trong điều kiện khó khăn nhiều hơn thuận lợi, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV vẫn nỗ lực khai thác, tiêu thụ được trên 1,39 triệu tấn than; tiêu thụ trên 2,22 triệu tấn xi măng. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh khác đều được thực hiện đạt kết quả tích cực. Cụ thể: Doanh thu đạt 5.030 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 381 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 12,75 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, Tổng Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, phí với Nhà nước (với tổng số tiền nộp là trên 695 tỷ đồng, bằng 109,9% kế hoạch). Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ được các đơn vị thành viên thực hiện hiệu quả, từng bước cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động…

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP. Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị trong năm 2024, tập thể đơn vị bám sát nhu cầu của thị trường, phát huy kết quả đã đạt được để tiếp tục vượt khó, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.