Đồng Hỷ: Diện tích chè VietGAP, hữu cơ tăng mạnh

Minh Phương 18:15, 12/04/2023

Chiều 12-4, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, dẫn đầu tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 10) và các chương trình, đề án về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Huyện Đồng Hỷ hiện có 602ha chè được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ.
Huyện Đồng Hỷ hiện có 602ha chè được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 10, đến nay, huyện Đồng Hỷ đã từng bước tạo được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, có sự chuyển biến tích cực về cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt tăng đều qua các năm. Diện tích chè tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ đạt 2.000ha, tăng 800ha so với năm 2019; cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) đạt 443% kế hoạch năm 2025, đạt 133,11% kế hoạch năm 2030 và tăng 100% so với năm 2019; tỷ lệ cơ sở chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đạt 73,7%; toàn huyện có 36 sản phẩm OCOP, đạt 240% kế hoạch năm 2025, đạt 120% kế hoạch năm 2030 và tăng 29 sản phẩm so với năm 2019; số hợp tác nông nghiệp trên địa bàn là 74/50 đạt 148% kế hoạch năm 2025, đạt 92,5% kế hoạch năm 2030 và tăng 39 hợp tác xã so năm 2019; 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết số 10 và các chương trình, đề án vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Quy mô sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản còn manh mún; chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo chuỗi giá trị còn chiếm tỷ lệ nhỏ; diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ lực tăng nhưng chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh sản phẩm chưa cao; do địa hình đồi núi xen kẹp nên việc tích tụ đất đai, dồn điền đổi thửa gặp khó khăn...

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành liên quan trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 và các chương trình, đề án về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Đồng thời đề nghị huyện chú trọng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, làm tốt công tác kiểm dịch trong chăn nuôi, tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao; phát triển các mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, gia trại và làng nghề ở nông thôn gắn với bảo vệ môi trường; tìm đầu ra cho nông sản để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân...