Hối hả thu vụ mùa, làm vụ đông

19:13, 03/11/2022

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được 38,9 nghìn héc-ta lúa, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2021. Những ngày này, nông dân trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch nốt diện tích lúa mùa để chuyển sang sản xuất vụ đông. Trên khắp các cánh đồng, không khí lao động sản xuất nhộn nhịp…

Nông dân xã Phấn Mễ (Phú Lương) thu hoạch lúa mùa bằng máy gặt đập liên hoàn.
Nông dân xã Phấn Mễ (Phú Lương) thu hoạch lúa mùa bằng máy gặt đập liên hoàn.
Thành quả vụ lúa mùa của người dân xã Ký Phú (Đại Từ).
Thành quả vụ lúa mùa của người dân xã Ký Phú (Đại Từ).
Năng suất lúa vụ mùa năm nay đạt 55,3 tạ/ha, tương đương năm ngoái. Trong ảnh: Niềm vui được mùa của một nông dân xã Thượng Đình (Phú Bình).

Năng suất lúa vụ mùa năm nay đạt 55,3 tạ/ha, tương đương năm ngoái. Trong ảnh: Niềm vui được mùa của một nông dân xã Thượng Đình (Phú Bình).

Người dân xã Điềm Thụy (Phú Bình) gặt lúa bằng tay về tuốt để lấy rơm làm thức ăn cho gia súc.
Người dân xã Điềm Thụy (Phú Bình) gặt lúa bằng tay về tuốt để lấy rơm làm thức ăn cho gia súc.
Cùng với việc thu hoạch nốt lúa mùa, bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương làm đất, xuống giống và chăm sóc các loại cây màu đảm bảo khung thời vụ.
Cùng với việc thu hoạch nốt lúa mùa, bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương làm đất, xuống giống và chăm sóc các loại cây màu đảm bảo khung thời vụ.
Vụ đông năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo trồng 10.600ha cây màu (tương đương cùng kỳ năm ngoái). Trong ảnh: Thành viên Hợp tác xã rau an toàn thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) chăm sóc cây màu vụ đông.
Vụ đông năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo trồng 10.600ha cây màu (tương đương cùng kỳ năm ngoái). Trong ảnh: Thành viên Hợp tác xã rau an toàn thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) chăm sóc cây màu vụ đông.
Rau đang được giá nên đem lại nguồn thu khá ổn định cho người trồng.
Rau đang được giá nên đem lại nguồn thu khá ổn định cho người trồng.
Ven sông Cầu, cây ngô của người dân các phường: Gia Sàng, Cam Giá, Hương Sơn và xã Đồng Liên (TP. Thái Nguyên) đã lên xanh tốt.
Ven sông Cầu, cây ngô của người dân các phường: Gia Sàng, Cam Giá, Hương Sơn và xã Đồng Liên (TP. Thái Nguyên) đã lên xanh tốt.

Nhóm P.V