Triển khai Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán

Thảo Nguyên 11:53, 03/11/2023

Ngày 3-11, tại Thái Nguyên, Kiểm toán Nhà nước khu vực X tổ chức lớp tập huấn, triển khai Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước (Pháp lệnh).

Dự tập huấn có trên 100 người là Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND cấp tỉnh, cấp huyện và đại diện các sở, ban, ngành thuộc 6 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang. Lớp tập huấn nằm trong chương trình, kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước nhằm tuyên truyền, triển khai kịp thời Pháp lệnh.

Các học viên tham dự lớp tập huấn được quán triệt về: Sự cần thiết phải ban hành và nội dung cơ bản của Pháp lệnh (gồm: Các hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm, hình thức, mức xử phạt; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước; thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt…).

Pháp lệnh là cơ sở pháp lý cho việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước, nhằm tăng thêm sự răn đe đối với các đơn vị, cơ sở được kiểm toán, cơ quan, cá nhân có liên quan, để từ đó mỗi cá nhân, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, nâng cao ý thức trong công tác quản lý, tham mưu, thu - chi tài chính và tuân thủ nguyên tắc, hoạt động của kiểm toán Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán.