Hiệu quả trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm ở Đại Từ

Thu Huyền 11:09, 22/01/2024

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Đại Từ thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm; đồng thời tăng cường quan hệ phối hợp trong tiếp nhận và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

VKSND huyện Đại Từ yêu cầu các cán bộ, kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm sát giải quyết các tin báo và vụ án hình sự phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Dựa vào hướng dẫn liên ngành, đơn vị luôn chú trọng thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của cơ quan điều tra (CQĐT). Trong đó chú trọng phân công kiểm sát viên có năng lực, trình độ trực tiếp quản lý, theo dõi, phối hợp thường xuyên với CQĐT trong phân loại, xử lý kịp thời tin báo, tố giác tội phạm. Nhờ đó, việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm được vào sổ tin báo đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng tin báo để ngoài sổ quản lý theo dõi mà VKSND huyện không nắm được.

Trong quá trình kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của CQĐT, kiểm sát viên lập hồ sơ kiểm sát đầy đủ, đề ra yêu cầu xác minh 100%. Việc ra quyết định khởi tố vụ án hoặc quyết định không khởi tố vụ án kịp thời, có căn cứ, đúng pháp luật; hạn chế việc bỏ lọt tội phạm, đồng thời tăng tỷ lệ phát hiện tội phạm.

Bên cạnh đó, VKSND huyện tăng cường hướng dẫn, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện thiếu sót của cán bộ, kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tin báo; thường xuyên rút kinh nghiệm, đưa ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót của cán bộ, kiểm sát viên.

Khi có khó khăn, vướng mắc về hướng xử lý, VKSND huyện sẽ mời cấp ủy đảng cùng cấp chủ trì cuộc họp lãnh đạo liên ngành tư pháp để thống nhất giải quyết. Lãnh đạo VKSND huyện cũng chủ động phối hợp với lãnh đạo CQĐT nắm chắc số lượng, kết quả giải quyết các tin báo để chỉ đạo kịp thời, đảm bảo việc giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ, thông tin: Với việc tập trung triển khai, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND huyện đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Trong năm 2023, VKSND huyện đã thụ lý 324 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong đó, 302 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã được xử lý, giải quyết; 18 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đang giải quyết; số còn lại chuyển giải quyết theo thẩm quyền.

Cùng với đó, VKSND huyện đã ban hành yêu cầu xác minh đối với 267 tố giác, tin báo về tội phạm; phối hợp cùng CQĐT hướng dẫn, kiểm tra công an cấp xã trong việc tiếp nhận, xác minh ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm tại 29/29 công an xã, thị trấn trên địa bàn; mở một cuộc kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại CQĐT Công an huyện Đại Từ...

Thời gian tới, Viện KSND huyện Đại Từ tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo kiểm sát chặt chẽ từ khi tiếp nhận và trong suốt quá trình xác minh, giải quyết của các cơ quan, đơn vị hữu quan; tăng cường phối hợp với Công an huyện và các xã, thị trấn trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để bảo đảm việc truy cứu trách nhiệm hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật...