Ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển du lịch thông minh

Theo Báo tin tức 08:16, 15/02/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, tỉnh đang tích cực triển khai đề án "Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, qua đó thúc đẩy du lịch Đồng Tháp trở thành ngành kinh tế trọng điểm của địa phương giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030". 

Vườn quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp) là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam. Ảnh: Chương Đài/TTXVN
Vườn quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp) là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Theo đó, tỉnh phát triển du lịch thông minh theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, đảm bảo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đồng Tháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong thời đại số, hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp và khách du lịch. 

Triển khai Đề án, UBND tỉnh ban hành kế hoạch định hướng đến năm 2030, phát triển du lịch thông minh đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững, góp phần đưa du lịch Đồng Tháp trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, đồng bộ trên cơ sở tiếp cận những công nghệ tiên tiến. Tỉnh rộng phát triển du lịch thông minh các địa bàn du lịch trọng điểm, góp phần hình thành chuỗi đô thị thông minh trên phạm vi toàn tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung phát triển, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Du lịch đảm bảo đồng bộ, kết nối và liên thông từ Trung ương đến các địa phương; chuẩn hóa dữ liệu, hệ thống định danh gắn với đối tượng quản lý. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch, phát triển các nhóm ứng dụng: Ứng dụng hỗ trợ khách du lịch; ứng dụng hỗ trợ quản lý nhà nước về du lịch; ứng dụng hỗ trợ, quản lý điểm đến thông minh; ứng dụng hỗ trợ, quản lý doanh nghiệp thông minh.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng môi trường du lịch thân thiện, ứng xử văn minh, chấp hành các quy định của pháp luật tại điểm đến du lịch; nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến, phát triển điểm đến du lịch thông minh, quản lý hoạt động lưu trú điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông với nền tảng số, hỗ trợ hoạt động du lịch như ứng dụng "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel", nền tảng "Quản trị kinh doanh du lịch".

Tỉnh tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận hành, sử dụng các hệ thống thông tin trong quản lý du lịch thông minh, kỹ năng thống kê, tổng hợp và phân tích dữ liệu, Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Du lịch để sẵn sàng thích ứng làm việc trong môi trường số.

Vừa qua, tỉnh đã vận hành Cổng thông tin Du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ truy cập: https://dulich.dongthap.gov.vn. Qua đó đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động du lịch; tăng cường sự tương tác, kết nối chặt chẽ giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và khách du lịch, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ; đồng thời, giúp công tác quản lý thuận tiện, hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho biết, Cổng thông tin Du lịch và Ứng dụng Du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Đồng Tháp là dấu ấn của Du lịch địa phương, qua đó góp phần đưa du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, thuận tiện, hiệu quả, phục vụ du khách, người dân và doanh nghiệp tốt hơn.