Xây dựng thắng cảnh Ba Bể thành khu du lịch quốc gia

Theo Báo Nhân dân 14:38, 10/06/2024

Tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt đề án phát triển Khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050. Đây là bước đi quan trọng của tỉnh nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch thành kinh tế mũi nhọn. 

Một góc hồ Ba Bể. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Một góc hồ Ba Bể. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Thắng cảnh hồ Ba Bể nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể là tài nguyên du lịch quý báu của quốc gia.

Chính vì vậy, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng thắng cảnh này thành khu du lịch quốc gia.

Tại đề án, Bắc Kạn đặt mục tiêu bảo vệ các tài nguyên du lịch, tăng sức thu hút khách du lịch; hoàn thiện hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng du lịch; đến năm 2030, khu du lịch đạt các tiêu chí công nhận khu du lịch quốc gia theo Luật Du lịch.

Về mục tiêu cụ thể, Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2030 đón được 1 triệu lượt khách; đến năm 2035 đón được khoảng 1,35 triệu lượt khách; đến năm 2050 đón được khoảng 2-2,5 triệu lượt khách.
Khu du lịch bảo đảm cung cấp đầy đủ và chất lượng các cơ sở vật chất phục vụ cho du khách bao gồm khách sạn, nhà hàng, các dịch vụ vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Việc bảo vệ và bảo tồn môi trường trong lành, bảo vệ các tài nguyên du lịch được thực hiện tốt.

Bắc Kạn dự báo, khi trở thành khu du lịch quốc gia thì tăng trưởng du lịch sẽ có những bước tiến mới. Lượng khách dự báo năm 2025 là hơn 485.000 lượt sẽ tăng lên 1 triệu lượt vào năm 2030; lao động du lịch tăng từ khoảng 3.000 người lên hơn 15.000 người; số phòng lưu trú tăng từ 470 lên 2.400 phòng…

Vùng lân cận hồ Ba Bể cũng có nhiều cảnh sắc đẹp. (Ảnh: HOÀNG HẢI)
Vùng lân cận hồ Ba Bể cũng có nhiều cảnh sắc đẹp. (Ảnh: HOÀNG HẢI)

Để hiện thực hóa đề án, Bắc Kạn giao huyện Ba Bể và các ngành chuyên môn xác định quy mô và ranh giới khu du lịch; bảo vệ tài nguyên du lịch; phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch…

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, thu hút đầu tư có vai trò cốt yếu đối với kết quả xây dựng và hiệu quả của khu du lịch quốc gia Ba Bể trong tương lai.

Do vậy, địa phương này chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển Khu du lịch Ba Bể nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực: đầu tư, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, phát triển các dịch vụ du lịch... để thu hút các nhà đầu tư và các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước. Khuyến khích thành lập mới, nâng cao năng lực kinh doanh các doanh nghiệp du lịch tại địa phương.

Khu du lịch Ba Bể thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn có nhiều tiềm năng và lợi thế đặc biệt về cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái và đa dạng sinh học, kết hợp với sự phong phú về truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Năm 2004, Vườn Quốc gia Ba Bể được công nhận là di sản thiên nhiên của ASEAN. Năm 2005, hồ Ba Bể được đưa vào danh sách 20 hồ nước ngọt đặc biệt nhất của thế giới cần được bảo vệ và là "viên ngọc xanh của nhân loại”.

Năm 2011, Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) thứ 1.938 của thế giới. Năm 2012, danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Mặc dù vậy, từ đó tới nay, việc phát triển du lịch tại đây chưa hiệu quả, lượng khách du lịch rất ít ỏi.

Bắc Kạn kỳ vọng và quyết tâm xây dựng khu du lịch quốc gia Ba Bể để tạo đột phá cho du lịch của địa phương.