Toàn quân thực hiện nhiều mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo

Theo qdnd.vn 07:50, 11/12/2022

Thực hiện Chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức quy hoạch, bố trí sắp xếp lại dân cư, định canh, định cư, tạo việc làm cho hộ đồng bào DTTS; tu sửa, làm mới đường giao thông, cầu dân sinh, nhà ở cho hộ nghèo và đối tượng chính sách; xây mới, tu sửa phòng học, nhà bán trú, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Giải (Quế Phong, Nghệ An).
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Giải (Quế Phong, Nghệ An).

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ vốn, con giống, cây trồng cho đồng bào phát triển kinh tế gia đình, từng bước thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” biết áp dụng khoa học vào sản xuất từng bước cải thiện đời sống, với các mô hình hiệu quả như: “Hũ gạo vì người nghèo”, “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”; “Gắn kết hộ người kinh với hộ đồng bào DTTS”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Mái ấm cho người nghèo biên giới”, “Nâng bước em đến trường-Con nuôi đồn biên phòng”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; Hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị toàn quân làm mới, sửa chữa hơn 6.400km đường giao thông nông thôn, 3.216 cầu dân sinh, 572 công trình nước sạch, 168 công trình điện, 2.156 công trình thủy lợi; 3.591 phòng học, nhà văn hóa; tập huấn, chuyển giao kỹ thuật 687 lớp/22.563 người.

Các đơn vị cũng đã hỗ trợ hơn 5,7 triệu ngày công lao động; gắn kết 4.015 hộ người kinh với hộ đồng bào DTTS; tặng 24.000 con bò giống. Mô hình “Giúp đồng bào DTTS phát triển hộ kinh tế gia đình” đã giúp 3.461 hộ đồng bào DTTS phát triển kinh tế bền vững, ổn định cuộc sống.