Quân khu 1: Triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Phong Sương (Quân khu 1) 15:19, 02/03/2023

Ngày 2-3, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2023-2024, nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính uỷ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1, quán triệt Kế hoạch thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2023-2024.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính uỷ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1, quán triệt Kế hoạch thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2023-2024.

Theo đó Ban Chỉ đạo 515 Quân khu phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, các lực lượng trong tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đạt kết quả cao nhất. Phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn kịp thời cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quán triệt sâu sắc chỉ thị của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của trên về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục đề nghị rà phá bom mìn, vật cản nổ ở những nơi còn nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực biên giới. Tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn thuộc tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên. Chỉ đạo ban chỉ đạo 515 các tỉnh phối hợp với ngành Lao động- Thương binh và Xã hội sau mỗi đợt bàn giao hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin, chưa xác định được danh tính thì lấy mẫu sinh phẩm đề nghị trên giám định AND.

Các cơ quan, đơn vị LLVT chủ động phối hợp với Báo Quân khu 1, các cơ quan báo, đài địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng nội dung, chương trình, mở chuyên trang, chuyên mục về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là lực lượng cựu chiến binh, cựu quân nhân, ban liên lạc chiến đấu tích cực cung cấp thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cung cấp kịp thời thông tin, tư liệu chất lượng cho chương trình “Đi tìm đồng đội”…