Nghiệm thu tài liệu “Điều lệ công tác tham mưu tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam”

Theo QĐND 16:38, 15/05/2024

Sáng 15-5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp Hội đồng chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu tài liệu “Điều lệ công tác tham mưu tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam”, do Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) biên soạn.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Điều lệ công tác tham mưu tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam là văn bản rất quan trọng, đã quán triệt đường lối quân sự của Đảng, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, kết hợp nghệ thuật quân sự truyền thống với khoa học quân sự hiện đại. Các nội dung của Điều lệ đã quán triệt Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... Đặc biệt, Điều lệ đã bám sát các văn bản, chỉ thị của Bộ Quốc phòng và hệ thống điều lệnh tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam mới ban hành, để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, đáp ứng mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo phiên họp. 
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng nhấn mạnh, nội dung của Điều lệ bảo đảm chất lượng, phù hợp với điều kiện tác chiến mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Kết cấu, bố cục của Điều lệ khoa học, đồng bộ, thống nhất, sắp xếp các chương, mục, điều, khoản và điểm hợp lý; nội dung khái quát, ngắn gọn, văn phong rõ ràng, dễ vận dụng vào thực tiễn huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; dung lượng đảm bảo, hình thức, quy cách trình bày thống nhất, đúng quy định.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại phiên họp. 
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại phiên họp. 

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng chỉ rõ, tài liệu Điều lệ công tác tham mưu tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ phục vụ trực tiếp cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để biên soạn các điều lệ ngành, các giáo trình, tài liệu dạy học, văn kiện quân sự trong các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

100% thành viên Hội đồng đánh giá Điều lệ đạt yêu cầu; đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa, tổng hợp, hoàn chỉnh, xin ý kiến Ban chỉ đạo 126, trước khi trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.