Phú Thượng diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã

Hoàng Hưng 21:52, 12/10/2022

Trong hai ngày 11 và 12-10, xã Phú Thượng (Võ Nhai) tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2022. Đây là đơn vị cấp xã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn tổ chức diễn tập điểm.

Lực lượng diễn tập của xã Phú Thượng thực hành chiến đấu phòng thủ.
Lực lượng diễn tập của xã Phú Thượng thực hành chiến đấu phòng thủ.

Nội dung diễn tập được xã Phú Thượng thực hành theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển các hoạt động của địa phương vào trạng thái, tình trạng quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ với nội dung thực binh trung đội dân quân chiến đấu phục kích.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai, diễn tập trong khu vực phòng thủ xã Phú Thượng năm 2022 đã thực hiện đúng phương châm: “An toàn, thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ và địa bàn”, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị. Các cơ quan tham mưu, cấp ủy, chính quyền xã Phú Thượng đã đổi mới về nội dung, phương pháp, làm tốt công tác chuẩn bị, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể; thực hiện tốt quy trình diễn tập vận hành cơ chế và thực binh.

Đợt diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Phú Thượng nói riêng, huyện Võ Nhai nói chung; tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Được biết, các địa phương cấp xã trên toàn tỉnh sẽ tiến hành diễn tập trong thời gian tới. Riêng huyện Võ Nhai sẽ hoàn thành diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã trong tháng này.