Thái Nguyên hưởng ứng Ngày Môi trường và Ngày Đại dương thế giới

TNĐT 11:55, 29/05/2023

UBND tỉnh mới đây đã ban hành công văn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Ngày Đại dương thế giới (8-6) năm 2023.

Poster ngày Môi trường thế giới năm 2023.
Poster ngày Môi trường thế giới năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống, giảm thiểu phát thải rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn; nghiên cứu, tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với hoạt động tái chế, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, nghiên cứu, lựa chọn mô hình thu gom, phân loại rác thải nhựa tại nguồn hiệu quả để để áp dụng, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, đa dạng các công cụ, phương tiện truyền thông để tăng cường thời lượng, tần suất truyền thông chủ đề bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo, đại dương nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6), ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới trên địa bàn tỉnh.

Poster Ngày Đại dương thế giới năm 2023.
Poster Ngày Đại dương thế giới năm 2023.

Từ cuối tháng 5 đến kết thúc tháng 6/2023, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu tổ chức các hoạt động cộng đồng như mít tinh, ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom và xử lý chất thải...

Bên cạnh đó, phát động chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực; khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; treo băng rôn, pano, áp phích tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2023 với tinh thần lan tỏa, hiệu quả...

Ngày Môi trường thế giới năm 2023 diễn ra vào ngày 5-6 với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”. 

Năm 2023, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới được Liên hợp quốc phát động "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi" (Planet Ocean: Tides are Changing), với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá.