Chuyển đổi trên 19ha rừng trồng để thực hiện 3 dự án

Hằng Nga 19:01, 05/02/2024

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 19,52ha để thực hiện 3 dự án.

Cụ thể, chuyển đổi mục đích sử dụng 17,81ha rừng (trong đó có 16,71ha rừng sản xuất và 1,1ha rừng phòng hộ là rừng trồng) để thực hiện 2 dự án đang được đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư là mở rộng Cụm công nghiệp Bảo Lý - Xuân Phương (Phú Bình) và nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 270 đoạn từ Km8+090 đến Km14+100 (ngã ba Cao Trãng vào Khu du lịch hồ Núi Cốc). Còn lại là chuyển mục đích sử dụng 1,71ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện Dự án Mỏ đất sét Theo Cầy, xã Minh Lập và xã Hóa Thượng (nay là thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Việc điều chỉnh nêu trên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương thời kỳ 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp của tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022, diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2025 là 179.174ha, trong đó đất rừng phòng hộ là 37.535ha, đất rừng đặc dụng 36.699ha, đất rừng sản xuất 105.122ha. Tính từ ngày 1/1/2021 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết thông qua và UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 2022, 2023, 2024 với tổng diện tích đất lâm nghiệp được chuyển mục đích sử dụng đất là 4.686,9ha.