Đại Từ: Thêm 8 xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Việt Hùng 10:47, 27/02/2024

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, UBND huyện Đại Từ yêu cầu các xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêu chí xóm nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Xóm Khâu Giang (xã Bản Ngoại) đã hoàn thiện 10/10 tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu.
Xóm Khâu Giang (xã Bản Ngoại) đã hoàn thiện 10/10 tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong năm 2023, trên địa bàn huyện có 8 xóm đăng ký xây dựng xóm NTM kiểu mẫu, gồm: Đồng Bông và Bãi Bông (xã Hà Thượng); Chính Phú 3 (Phú Xuyên); Khâu Giang (Bản Ngoại); Hoà Tiến 1 và Hoà Tiến 2 (Minh Tiến); Khuân Thông (Phú Cường) và Cầu Đá (Hoàng Nông).

Đến nay, các xóm đã hoàn thiện 10/10 tiêu chí NTM kiểu mẫu (gồm: quy hoạch; giao thông; văn hóa; nhà ở, hàng rào, cổng ngõ, vườn hộ; y tế; môi trường; hệ thống chính trị và an ninh trật tự; sản xuất, kinh doanh; hộ nghèo; thu nhập) và đều đạt từ 90 điểm trở lên (trong thang điểm 100). Nâng tổng số xóm đạt NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện lên 13 xóm.