Trồng hơn 6.000 cây xanh tại các khu công nghiệp

Hoàng Cường 16:04, 20/02/2024

Ngày 20-2, tại Khu công nghiệp Sông Công 2, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động. 
Các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động. 

Tại Lễ phát động, đại diện Ban kêu gọi, vận động các doanh nghiệp (DN) ra quân trồng cây xanh trong tháng 2-2024. Các chủ đầu tư hạ tầng KCN bảo đảm diện tích trồng cây xanh đạt tối thiểu 10% đất theo quy hoạch được duyệt, các DN thứ cấp bảo đảm tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu 20% diện tích lô đất theo quy định. Cán bộ, công chức, người lao động của Ban Quản lý các KCN mỗi người trồng ít nhất 1 cây xanh/năm trong các KCN; tích cực tuyên truyền về vai trò, tác dụng của cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu... 

Đến nay, trong các KCN của tỉnh đã có 75 cơ quan, đơn vị và DN đăng ký tham gia hưởng ứng Tết trồng cây, với tổng số lượng cây xanh trồng mới là hơn 6.000 cây. 

Ngay sau Lễ phát động, tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban Quản lý các KCN đã ra quân hưởng ứng trồng cây xanh bên trong khuôn viên KCN Sông Công 2 và Công ty CP Thương mại Logistic Nam Việt Service Industrial Complex (ở KCN Sông Công 2), Công ty TNHH Modern Shine Việt Nam (ở KCN Yên Bình).