Bổ sung 142 tỷ đồng vốn chính sách cho 6 chương trình

Hạ Liên 18:13, 04/04/2024

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh vừa được NHCSXH Trung ương cấp bổ sung 142 tỷ đồng vốn đợt 1 năm 2024 để thực hiện cho vay 6 chương trình...

Dự kiến, nguồn vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm sẽ giải ngân xong trong tháng 4, còn các nguồn vốn còn lại sẽ được giải ngân trong năm.
Nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được ưu tiên giải ngân

Theo đó, 6 chương trình được bổ sung vốn, gồm: Cho vay hộ nghèo 12 tỷ đồng; Hộ cận nghèo 10 tỷ đồng; Hộ mới thoát nghèo 19 tỷ đồng; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 51 tỷ đồng; Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn NHCSXH huy động 40 tỷ đồng và cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù 10 tỷ đồng.

NHCSXH tỉnh đã tham mưu cho Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2024 cho các địa phương. Theo đó, TP. Thái Nguyên được đề nghị giao 4,1 tỷ đồng; Đồng Hỷ 14,1 tỷ đồng; TP. Phổ Yên 2,1 tỷ đồng; Phú Bình 26,65 tỷ đồng; Phú Lương 7,75 tỷ đồng; Đại Từ 5,25 tỷ đồng; Võ Nhai 16,2 tỷ đồng; Định Hóa 17,1 tỷ đồng và TP. Sông Công 3,75 tỷ đồng.

Tính đến đầu tháng 4-2024, NHCSXH tỉnh quản lý 4.808 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Trong đó, nguồn vốn do NHCSXH Trung ương cấp 4.562 tỷ đồng; ngân sách địa phương ủy thác sang cho vay 246 tỷ đồng.