Trên 10 nghìn phương tiện đăng ký mới

Bảo Trân 16:14, 02/04/2024

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), trong quý I/2024, đơn vị tiếp tục thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho công an cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, trọng tâm là ứng dụng số trong quản lý phương tiện.

Công an huyện Võ Nhai thực hiện đăng ký quản lý phương tiện cho công dân.
Công an huyện Võ Nhai thực hiện đăng ký quản lý phương tiện cho công dân.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã giải quyết đăng ký mới cho 10.183 phương tiện, bao gồm: 1.481 ô tô và 8.702 mô tô. Trong đó, Công an tỉnh thực hiện đăng ký mới cho 776 phương tiện, cấp huyện là 3.500 phương tiện và cấp xã là 5.907 phương tiện.

Cơ quan chức năng cũng thực hiện đăng ký sang tên cho 2.662 phương tiện, thu hồi 1.241 đăng ký xe, cấp đổi 210 đăng ký xe và cấp lại 469 đăng ký xe.

Như vậy, tổng số phương tiện đang được lượng chức năng toàn tỉnh quản lý là 1.023.084 phương tiện, bao gồm 117.900 ô tô và 905.184 mô tô.