Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phạm Ngọc Chuẩn 16:33, 02/05/2024

Ngày 2-5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tâm thần kinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho đồng chí Nguyễn Đức Hiếu.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho đồng chí Nguyễn Đức Hiếu.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Đức Hiếu đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng trên cương vị Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Đức Hiếu tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác của bản thân; học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, làm tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo Sở và UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Hiếu cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh; cam kết tích cực tự học, tự rèn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham mưu giúp việc hiệu quả cho lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở về lĩnh vực công tác được phân công.