Chú trọng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

14:46, 22/06/2021

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT diễn ra ngày 22-6. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan (ảnh).

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp - PTNT đã bước đầu thực hiện công tác chuyển đổi số, cụ thể như: Xây dựng hệ thống website của Sở và các đơn vị trực thuộc nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện thủ tục trực tuyến… góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Hệ thống cơ sở dữ liệu nông, lâm nghiệp, thủy sản đã được xây dựng với 16 cơ sở dữ liệu theo biểu thống kê và bản đồ trên nền tảng số. Phần mềm quản lý cây xanh (smarttrees.thainguyen.gov.vn) đã hoàn thành 80% chức năng. Hệ thống đo mưa tự động và hệ thống camera giám sát phục vụ công tác phòng chống thiên tai đã được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây.

Tuy nhiên, những kết quả về thực hiện chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp và PTNT vẫn còn nhiều hạn chế như: Chưa đồng bộ hóa giữa website của Sở và các đơn vị trực thuộc; việc cập nhật dữ liệu chưa được thường xuyên...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nông nghiệp là lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Vì vậy, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT cần chủ trì phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông xây dựng kế hoạch, phương án triển khai nhiệm vụ theo hướng gọn đầu mối, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn. Trong đó, cần chú trọng chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý chất lượng sản phẩm; Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp - PTNT và một số sở, ngành đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp Thái Nguyên.