Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" lan tỏa mạnh và đi vào chiều sâu

Hồng Tâm 17:22, 10/08/2023

Chiều 10-8, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Văn Thọ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trong 10 năm qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên với Công an tỉnh đã tạo được sự lan tỏa, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả tích cực. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được đổi mới với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, “Dân vận khéo”...

Hiệu quả công tác phối hợp ngày càng rõ nét: An ninh, trật tự được đảm bảo, ổn định; nhiều ổ, nhóm tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường được tập trung đấu tranh triệt xóa hiệu quả; tai nạn giao thông được kiềm chế.

Các lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động; số lượng mô hình tự quản ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục ngày càng nhiều, hoạt động hiệu quả và có tính bền vững hơn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên thống nhất tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh để nắm chắc tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” và các mô hình đang phát huy tác dụng ở cơ sở…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã biểu dương các điển hình tiên tiến là công nhân, viên chức, người lao động trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tôn vinh các điển hình tiên tiến trong Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023.