Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát tại cộng đồng

Hải Hằng 17:34, 27/10/2023

Ngày 27-10, tại TP. Phổ Yên, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”. 

Tham dự Tọa đàm có lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, đại diện ủy ban MTTQ cấp xã, trưởng ban thanh tra nhân dân, trưởng ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn (ảnh).

 

Toàn tỉnh hiện có 177 ban thanh tra nhân dân ở 177 xã, phường, thị trấn, với tổng số 1.542 thành viên. Hàng năm, ban thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai việc giám sát tập trung vào các nội dung: Công tác tiếp công dân, việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã; việc huy động và sử dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng…

Đối với các ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn, toàn tỉnh hiện có 405 ban với 2.718 thành viên. Từ năm 2017 đến nay, các ban này đã tổ chức 4.732 cuộc giám sát các công trình xây dựng. Qua giám sát đã phát hiện, kiến nghị 462 nội dung, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và đơn vị thi công khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm. Qua đó góp phần giúp cho việc đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được duyệt và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo công khai, minh bạch trong đầu tư...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu nhiều khó khăn, hạn chế trong hoạt động giám sát của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, như: Hiệu quả hoạt động giám sát của 2 ban này ở một số địa phương chưa cao; nhiều thành viên còn hạn chế về kinh nghiệm, chuyên môn trong một số lĩnh vực giám sát, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản…

Các đại biểu cũng đã phân tích nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.