Ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

Hằng Nga 11:05, 01/11/2023

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến được tổ chức từ ngày 4 đến 6/12/2023. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV.

Theo đó, trước Kỳ họp, mỗi đại biểu HĐND tỉnh thực hiện 2 cuộc tiếp xúc trực tiếp với cử tri tại đơn vị ứng cử; có thể kết hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp huyện. Đại biểu HĐND tỉnh sẽ thông tin với cử tri các nội dung: Báo cáo tóm tắt kết quả 2 kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 14, Kỳ họp thứ 15), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV.

Về tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 16, dự kiến tổ chức từ ngày ngày 25 đến ngày 28/12/2023. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, các bộ, ngành, Chính phủ, Quốc hội và phân loại theo lĩnh vực...