Đẩy nhanh tiến độ để kịp thời hỗ trợ người lao động

07:31, 15/08/2022

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 (Quyết định số 08) của Thủ tướng Chính phủ, Thái Nguyên là một trong 10 địa phương trong cả nước có tiến độ triển khai nhanh, tỷ lệ giải ngân cao. Trao đổi với phóng viên Báo Thái Nguyên xung quanh nhiệm vụ này, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Thị Quỳnh Hương khẳng định: Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ bảo đảm chính xác và được cập nhật từng ngày để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.

P.V: Tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương: Ngay sau khi Quyết định số 08 có hiệu lực, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1236/UBND-KGVX ngày 31/3/2022, trong đó giao Sở LĐ-TB&XH là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ngành, triển khai khẩn trương các nội dung liên quan.

Trên cơ sở đó, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức hội nghị triển khai, xin ý kiến các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 08/4/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 08; phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực hướng dẫn, triển khai, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cơ sở và các đối tượng thụ hưởng về chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08.

Để đảm bảo việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho NLĐ được thực hiện kịp thời và đúng quy định, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ trên địa bàn.

Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn, tuyên truyền tới doanh nghiệp (DN) chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà; hướng dẫn giải đáp thắc mắc của DN, NLĐ trực tiếp qua điện thoại… Đồng thời liên tục kiểm tra, đốc thúc các DN, đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

P.V: Quá trình triển khai hỗ trợ NLĐ của Thái Nguyên gặp những khó khăn, vướng mắc gì, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương: Kho khăn đầu tiên phải kể đến là ở một số DN, cán bộ làm công tác hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ còn thiếu kinh nghiệm, nên có tình trạng NLĐ phải làm lại hoặc bổ sung thông tin, vì vậy tiến độ đề nghị chậm.

Bên cạnh đó, số lượng hồ sơ nhiều, thời gian thẩm định theo quy định ngắn, chỉ trong 2 ngày làm việc. Trong khi đó, công chức tại các phòng LĐ-TB&XH ít, phải kiêm nhiệm nhiều mảng công việc nên dẫn đến việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các DN có số lượng hồ sơ đề nghị hỗ trợ lớn.

Cần phải nói thêm rằng, công tác tuyên truyền phổ biến về chính sách hỗ trợ tuy đã được quan tâm, triển khai đến các DN nhưng chưa thật sự đầy đủ, kịp thời. Cá biệt còn có NLĐ tiếp cận muộn với chính sách, một số DN nhỏ không thành lập tổ chức công đoàn cơ sở nên việc tuyên truyền còn hạn chế.

P.V: Vậy tỉnh đã có giải pháp gì khắc phục khó khăn, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương: Đội ngũ cán bộ ngành LĐ-TB&XH đã phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan (Bảo hiểm Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động, Công an…) và các địa phương nỗ lực thực hiện nhiệm vụ này. Với phương châm “Ngày làm không hết thì làm cả đêm; Ngày hành chính chưa xong thì làm cả thứ Bảy, Chủ nhật”, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ liên tục đốc thúc các DN, đơn vị, đồng thời khẩn trương hoàn thành công việc được giao, đảm bảo tiến độ đề ra.

Sở LĐ-TB&XH, các ban, ngành liên quan phối hợp với các địa phương tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 08 để nắm bắt tình hình và hướng dẫn, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc cho địa phương, đơn vị.

P.V: Với những nỗ lực như trên, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ của tỉnh Thái Nguyên đến nay như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương: Tính đến thời điểm 14 giờ ngày 13/8/2022, UBND các huyện, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của 112 DN, với 17.698 NLĐ. Trong đó phê duyệt hỗ trợ cho 15.916 NLĐ làm việc tại 90 DN, với tổng số tiền trên 21,5 tỷ đồng (đạt 47,21% so với dự ước kinh phí); đang thẩm định hồ sơ của 22 DN, với 1.782 NLĐ, dự kiến số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Hiện nay, Thái Nguyên đã thực hiện giải ngân hơn 18,5 tỷ đồng (đạt 85,9% so với số đã được phê duyệt), chi trả đến 13.901 NLĐ. Tỉnh đang trong quá trình giải ngân trên 3 tỷ đồng.

Mới đây, tại Hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ LĐ-TB&XH với các tỉnh, thành phố để đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định số 08, Thái Nguyên được biểu dương là một trong 10 địa phương có có tiến độ triển khai nhanh, tỷ lệ giải ngân cao.

Trong thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu đến ngày 25/8/2022 sẽ hoàn thành việc giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ.

Xin cảm ơn bà!

Theo Quyết định số 08, NLĐ thuộc diện chính sách được hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng với trường hợp đang làm việc trong doanh nghiệp; 1 triệu đồng/người/tháng với trường hợp quay trở lại thị trường lao động. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả: Hằng tháng.