Điều chỉnh tăng 330 chỉ tiêu tuyển mới lớp 10

Hằng Nga 17:42, 31/08/2022

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành quyết định điều chỉnh số liệu kế hoạch phát triển GD&ĐT đã giao trong Quyết định số 496/QĐ-SGDĐT ngày 5/5/2022, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2022-2023 cho 3 trường THPT Thái Nguyên, Đào Duy Từ và Lương Thế Vinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 có trên 3.000 học sinh tốt nghiệp THCS không đỗ vào các trường THPT công lập (ảnh minh hoạ).
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 có trên 3.000 học sinh tốt nghiệp THCS không đỗ vào các trường THPT công lập (ảnh minh hoạ).

Theo đó, Trường THPT Đào Duy Từ được giao tuyển mới 16 lớp 10, 590 học sinh (tăng 6 lớp, 240 chỉ tiêu); Trường THPT Thái Nguyên giao tuyển mới 5 lớp 10, tăng 205 học sinh (tăng 1 lớp 45 chỉ tiêu); Trường THPT Lương Thế Vinh tuyển mới 3 lớp 10, 105 học sinh (tăng 1 lớp, 45 chỉ tiêu).

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường nêu trên căn cứ kế hoạch được giao tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Việc tăng chỉ tiêu cho các trường không làm tăng biên chế, kinh phí của ngành Giáo dục.

Trước đó, đầu tháng 5-2022, Sở GD&ĐT đã có quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2022-2023 cho các trường THPT. Theo đó, năm học 2022-2023, các trường THPT trong toàn tỉnh tuyển sinh 12.980 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. Số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2021-2022 là 19.258 em. Số dự thi tuyển sinh vào các trường THPT là 16.721 em. Như vậy, có khoảng 3.000 học sinh không đỗ vào các trường THPT công lập.


Từ khóa:

Thái Nguyên

tuyển sinh lớp 10