Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

15:24, 03/03/2022

Ngày 3-3, UBND huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp tuyên truyền với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể về lĩnh vực văn hóa - xã hội và nông nghiệp năm 2022. 

Trong năm 2022, huyện Phú Lương tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như: Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phú Lương lần thứ VIII năm 2022; công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa Phú Lương; chuyển đổi số trong các lĩnh vực; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; công tác giảm nghèo; hỗ trợ chi phí hỏa táng và mai táng; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; công tác phòng, chống dịch COVID-19; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho sản phẩm thế mạnh; nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới…

Nhằm kịp thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trên, đại diện các phòng chuyên môn của huyện và các hội, đoàn thể đã kiến nghị một số vấn đề: Cần tăng cường sử dụng mạng xã hội để liên kết chia sẻ thông tin giữa fanpage của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện với các tổ chức hội; các phòng chuyên môn cần cung cấp cho đơn vị tuyên truyền những thông tin ngắn gọn, trọng tâm; nội dung tuyên truyền cần theo sát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện…

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến để cụ thể hóa quy chế phối hợp tuyên truyền giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.