Khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Theo NDĐT 15:59, 17/05/2023

Ngày 17-5, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Lý luận Chính trị phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Đây là năm thứ 11 triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm là hoạt động thiết thực kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 2 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng nói với đồng bào, đồng chí cả nước: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp...”.

Trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực, có sức lan tỏa lớn, góp phần vào việc xây dựng con người, xây dựng tổ chức, cũng như góp phần vào những thành tựu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” giới thiệu đến công chúng 133 tấm gương điển hình tiên tiến, gồm 62 tập thể và 71 cá nhân được Ban Tổ chức lựa chọn từ gần 600 tấm gương đã được Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) giới thiệu và tôn vinh.

Mỗi hình ảnh, bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, nhạy bén không ngừng cố gắng, hết lòng vì lợi ích của cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Triển lãm giới thiệu thêm một số tư liệu sưu tập báo cắt dán về gương người tốt, việc tốt được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương, thưởng huy hiệu và một số huy hiệu Bác Hồ gửi tặng tấm gương người tốt việc tốt.

Nội dung Triển làm bố cục theo hai phần:

Phần I - “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta” khẳng định việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước ta phát động ngay sau khi Người qua đời với phong trào thi đua “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!”.

Trong phong trào thi đua đó, hàng ngàn tập thể và cá nhân ở khắp mọi miền Tổ quốc đã ra sức thi đua trong lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần vào việc xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như Bác Hồ hằng mong muốn.

Phần II - “Những tấm gương bình dị mà cao quý” giới thiệu tới công chúng những câu chuyện về 133 tổ chức, cá nhân tiêu biểu của các ngành, các cấp. Đây là những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực: kinh tế; văn hóa - xã hội; xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền; quốc phòng và an ninh.

Công chúng tham quan triển lãm.

Qua đó, triển lãm góp phần cổ vũ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua tôn vinh những tấm gương “Người tốt, việc tốt” trên khắp mọi miền đất nước, triển lãm cũng góp phần đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến hết tháng 8/2023 và sẽ được tổ chức trưng bày tại một số địa phương trong thời gian tới.