Thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

TNĐT 14:26, 02/06/2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định thêm vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 11 di sản thuộc các tỉnh: Tuyên Quang, Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Yên Bái.

Nghệ thuật khèn của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang có 4 di sản được ghi danh đợt này, gồm: lễ nhảy lửa của người Pả Then, xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình); lễ hội đình Hồng Thái, xã Tân Trào (huyện Sơn Dương); tri thức về Cọn Nước của người Tày các xã Trung Hà, Hà Lang (huyện Chiêm Hóa), xã Côn Lôn (huyện Na Hang(, xã Phúc Yên (huyện Lâm Bình); tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày các xã Lăng Can, Hồng Quang, Khuôn Hà, Thượng Lâm, Phúc Yên (huyện Lâm Bình).  

Tương tự, tỉnh Điện Biên có 4 di sản được ghi danh gồm: nghề rèn của người Mông; nghệ thuật múa của người Lào thuộc 2 huyện Điện Biên và Điện Biên Đông; lễ cúng dòng họ của người Mông trắng các huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông; nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì ở các xã Sín Thầu, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Chung Chải (huyện Mường Nhé).

Cũng được đưa vào Danh mục đợt này là các di sản: nghệ thuật hát ru của người Tày, xã Giáo Hiệu (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn); nghề dệt thổ cẩm của người Tày, xã Ngọc Đào (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Ngoài ra, nghệ thuật khèn của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũng được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dịp này.