Tin tức 24h ngày 12/4/2024: Kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng đón đền bù tại Khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2

18:09, 12/04/2024