Không xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Tràng Xá

17:08, 17/08/2018

Mặc dù huyện Võ Nhai có kế hoạch xây dựng khu xử lý rác thải tập trung tại xã Tràng Xá để giải quyết rác thải sinh hoạt của người dân 5 xã phía Nam, gồm: Tràng Xá, Dân Tiến, Bình Long, Liên Minh và Phương Giao. Tuy nhiên, qua nhiều lần khảo sát, đánh giá địa điểm xây dựng, cơ quan chức năng huyện Võ Nhai không lựa chọn được vị trí phù hợp.

Bởi, phần lớn các địa điểm có thể xây dựng được bãi rác là thung lũng, nhưng vẫn cao hơn so với khu vực dân cư sinh sống hoặc đầu nguồn nước nên không nhận được sự đồng thuận của người dân.

Để xử lý lượng rác thải sinh hoạt ngày một nhiều, huyện Võ Nhai đã tiến hành khảo sát và lập kế hoạch xây dựng khu xử lý rác thải tập trung tại thị trấn Đình Cả, với diện tích 5ha. Rác thải sinh hoạt của toàn huyện Võ Nhai (trừ các xã xa trung tâm huyện và dân cư thưa, như: Thần Sa, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Thượng Nung, Phương Giao...) sẽ được tập kết, vận chuyển về đây để đốt và chôn lấp. Việc xây dựng bãi rác tập trung được thực hiện theo phương thức xã hội hóa, trong đó có sự hỗ trợ của Nhà nước, dự kiến sẽ được thực hiện vào đầu năm 2019.